Blogi

Miks võtta kasutusele pilvepõhine ärianalüüs?

Ettevõtetel on oma igapäevases majandustegevuses alaline vajadus olemasolevaid ressursse maksimaalselt ära kasutada. See tuleneb eelkõige pidevast konkurentsist kui ka üldisest majanduse tsüklilisusest. Et oma ressursse maksimaalselt ära kasutada, saab täna abi kaasaegsetest tehnoloogiatest: pilveteenustest ja ärianalüüsist (BI – Business Intelligence). Need tehnoloogiad ei muuda ettevõtteid mitte ainult efektiivsemaks vaid aitavad säilitada ja parandada ka konkurentsipositsiooni. Pilvepõhine ärianalüüs (ehk pilveanalüütika) võimaldab tegeleda hüpoteeside ja prognooside kujundamisega, mida on vaja kasutada igapäevastes juhtimisotsustes. Eelkõige loob ärianalüüs pilveplatvormidel suuri eeliseid neile, kes koguvad ja kasutavad igapäevaselt oma tegevuse analüüsimiseks suuri andmemahtusid.  

Pilvepõhine BI erineb tavapärasest BI-st eelkõige selle poolest, et rakendab vajaduspõhiselt kõrgtasemelist, kallist ja keerukat tarkvara, millele on ligipääs ükskõik millisest seadmest teenusmudelina (SaaS). Pilvelahendused ei vaja täiendavat riistvara, tarkvara ega oma ranget mahu piirangut. Süsteem saab ise valida kasutatava automaatselt vajaliku mälu mahu vastavalt andmetöötlusvajadusele ning see on ka alati saadaval.  

Ärianalüüs hõlmab paremate otsuste tegemist inimeste, andmete, protsesside ning nendega seotud tööriistade ja metoodikate abil. Ärianalüüsiks kasutatakse üha rohkem reaalaja andmeid, mida kogutakse ERP, CRM, tarneahelate ja muudest majandustarkvaradest. Operatiivne BI on sageli seotud jõudluse juhtimisega, et säilitada andmete kvaliteet ja järjepidevus. Rahvusvaheliselt tegutsevatel ettevõtetel võime juurde tuua ka geograafilise mõõtme, mis muudab reaalajas andmete kättesaadavuse oluliselt keerukamaks.  

Ärianalüüs hõlmab endas intensiivset ja keerukat andmete haldamist, mis nõuab tihti kulukat IT keskkonda (taristut). Pilveplatvormi kasutuselevõtuga möödutakse nendest piirangutest, kahjustamata protsesside kvaliteeti, vähendades vigu ja kulusid.

Pilvepõhine ärianalüüs mõjutab BI lahendusi järgmistel viisidel: 

  • Kiire, lihtne ja kuluefektiivne kasutusele võtmine,  ei vaja keeruka riistvara juurutamist. Selle tulemuseks on ka madalad kogukulud (TCO);  
  • Saavutatakse kõrge töökindlus;  
  • Saab teha kiireid otsuseid reaalajas kogutavate andmete analüüsile tuginedes;  
  • Erineva maksumusega paketid, mis sobivad erinevate vajadustega ettevõtetele. Vastavalt vajaduse muutusele saab liikuda sobivale paketile;  
  • Tasuta automatiseeritud tarkvarauuendused ja hooldus;  
  • Pilvelahendused on ökonoomsed, mis aitavad säästa nii energiat, haldamisele kuluvat tööaega kui ka seeläbi raha;  
  • Tarkvara teenusmudelina (Saas) võimaldab maksta ainult ressursside eest, mida reaalselt kasutatakse; 
  • Rendipõhiste (subscription) litsentside haldamise kaudu saab uusi kasutajaid lisada ja eemaldada vastavalt vajadusele; 
  • Pilvelahendusi saab anda lihtsalt ühiskasutusse ja võimaldada andmetele juurdepääsu kaugühenduse abil.  
  • Pilvelahendused on lihtsasti kasutatavad nutitelefonides ja teistes mobiilsetes seadmetes.  

Tänu nimetatud eelistele võetakse pilvepõhised ärianalüüsilahendused järjest laiemalt kasutusse. Pilveanalüütika lahendusi on lihtne kasutusele võtta ning reeglina pakuvad nad ka tasuta prooviperioodi.

Võta ühendust Wizon OÜ spetsialistidega, et konsulteerida sinu jaoks sobiva pilveanalüütika lahenduse loomise osas ja prooviperioodi plaan.