Blogi

Gartner 2018: Tableau on liider kuuendat aastat järjest

Igal aastal avaldab Gartner põhjaliku ärianalüüsi tarkvarade võrdluse BI Magic Quadrant. Uuringus hinnatakse ärianalüüsi tarkvarale olulisi nõudeid, kasutajate tagasisidet, tootja visiooni, kogukonda, jpm.

Tableau on tunnistatud juba kuuendat aastat järjest liidriks. Tableau missiooniks on aidata inimestel näha ja mõista oma andmeid. See on teinud Tableaust kasutajate poolt kõrgeimalt hinnatud ärinalüüsi platvormi.

Tableau abil saab:

 • ühenduda erinevate andmeallikatega,
 • leida andme põhjal oma küsimustele vastused,
 • analüüsida erineva mahuga andmeid,
 • jagada aruandeid, andmevisualisatsioone ja analüüsi tulemusi teiste kasutajatega
 • hallata kasutajate õiguseid,
 • jpm nii väiksema kui suurema organisatsiooni vajadustest lähtuvalt.

Kõik see toimub ühel analüütika platvormil. Lisaks puuduvad tootel varjatud tasud ja sisseehitatud piirangud. Tableau jõupingutused ettenägelikkuse ja paindlikkuse osas aitavad ettevõtetel andmed enda kasuks tööle panna.

Kuus peamist põhjust, miks kliendid Gartneri uuringu põhjal eelistavad Tableaud:

 1. Intuitiivsus. Gartner: „Gold standard for interactive visual exploration“
  Tableau võimaldab kasutajal hoida fookust äriküsimustel, millele soovitakse andmete abil vastust leida ning kasutaja ei pea tegelema tarkvara piirangutega või ootama IT spetsialistide arenduste taga. See on peamine ja mõjuvaim põhjus, mille kliendid toovad välja toote igapäevasel kasutamisel.
 2. Paindlikkus. Tableau võib valida nii oma serveri või pilvepõhise lahendusena. Toetab erinevaid andmestrateegiaid: otseühendus andmebaasiga või Tableau enda mälupõhine andmebaasimootor. Serveri haldus Windowsis või Linuxil. Tableau desktop töötab nii Windows kui ka Mac arvutil. Tootesse on sisse ehitatud üle 70 erineva andmeallika tüübi, olgu selleks failipõhine või reaalajas pilvepõhine andmebaas.
 3. Kliendipõhine fookus. Tableau loomisest alates on nad olnud revolutsionääriks selles osas, kuidas kasutajad suhtlevad andmetega. Tableau arvestab ka olulisel määral klientide tagasisidega, mille põhjal luuakse uusi innovaatilisi tehnoloogiaid andmetega töötamise  hõlbustamiseks. 2017.a. täiendati toodet üle 100 uue võimalusega ning sama tempo jätkub ka käesoleval aastal.
 4. Iseteeninduslikkus ettevõtte eesmärke arvestades. Tänapäevane ärianalüüsi platvorm peab pakkuma piisavalt iseteenindamise võimalusi kasutajatele andmete analüüsimiseks, kuid samas siiski läbimõeldud andmete haldamise võimekusega ja fokusseerima ka ettevõtte kui terviku vajadustele. Selles osas pakub Tableau mitmeid lahendusi arvestades ettevõtte infrastruktuuri – andmete piisav turvalisus, kasutajate autoriseerimine, andmete haldamine kogu ahelas alates kvaliteedist ja lõpetades sobiva aruande jagamisega mitmete kasutajate vahel.
 5. Madalad halduskulud. Tänu oma intuitiivsusele toimub uute kasutajate kaasamine kiiresti ja koolitamise kulud saab hoida madalad. Kõige olulisem, et analüüsid ja aruanded valmivad kiirelt, kulutades vähem kõige kallimat komponenti otsuste langetamisel: inimeste aega.
 6. Pühendunud kogukond – Tableaul on väga tugev kogukond üle maailma, see tähendab aktiivsed kasutajate grupid s.h. ka Eestis. Lisaks mitmed blogid, foorumid. Üle 300 000 kasutaja postitab igal nädalal 7000 uut visuaali Tableau Public-usse. Ning peale selle toimub 2 korda aastas ka Tableau Konverents, sh üks Euroopas ning peamine USA-s.

Soovid lugeda põhjalikumalt, mida kirjutati nii Tableau kui ka teiste ärianalüüsi tarkvarade kohta Garteri raportis: Lae alla Gartner Magic Quadrant 2018