Iga ettevõtte ja organisatsioon kogub oma tegevuse käigus erineval kujul andmeid. Oma opeatsioonide ja otsuste tõhustamiseks kasutatakse neid erinevate aruannete kujul. Sageli on ettevõtetes hulk Exceli aruandeid, mis vajavad igakuiselt uuendamiseks palju käsitööd. Andmete visualiseerimine ja aruannete muutmine interaktiivseteks ning ühtlasi ka nende automatiseerimisel saame märkimisväärselt tõhustada oma igapäevatööd tulemuste jälgimisel ja tulevikku suunatud otsuste langetamisel. Visualiseeritud aruannetes võime näha trende ja seoseid märksa paremini, mida standartsest tabelist ei suuda tuvastada.

Kogu meid ümbritsev maailm on visuaalne ja me haarame sõnumeid paremini piltidest kui sõnadest. Andmete visualiseerimisel on see eriti oluline ja mida mahukamad on andmed, seda olulisemaks muutub ka nende visuaaalne analüüs ja esitamine.

Andmete visualiseerimine tähendab:

  • loome efektiivse juhtimisaruandluse;
  • koondame andmed ühest või mitmest andmeallikast loogilisele aruandele;
  • valime aruande sõnumi edastamiseks sobivamad graafiku tüübid;
  • loome aruandele vajaliku funktsionaalse dünaamika läbi interaktiivsuse ja filtrite;
  • soovi korral aitame kaasa mõelda sobivate KPI mõõdikute kasutamisel;
  • aitame kasutusele võtta juhtimisaruandluse loomiseks ja jagamiseks vajaliku keskkonna.

Andmete visualiseerimisel on võimalik saavutada esmased tulemused ka Microsoft Exceli või Google Sheets abil. Kuid parima tulemuse annab siiski spetsiaaltarkvara kasutamine. Meie poolt peamiselt kasutav Tableau tarkvara võimaldab ühenduda samaaegselt erinevate andmeallikatega, teostada põhjalik andmeanalüüs, kasutada visualiseerimise parimaid praktikaid ja luua interaktiivne visuaalne töölaud.

Soovid oma andmeid paremini visualiseerida?

Kirjuta meile!