Wizon aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel kasutusele võtta ja juurutada ärianalüütika lahendusi. Meie poolt pakutavad ärianalüütika teenused on suunatud nii lahenduste arendusele kui ka klientide oskuste arendamisele. Sõltuvalt organisatsiooni ärianalüütika küpsustasemest saame aidata leida sobiliku ärianalüütika lahenduse, töötada välja organisatsiooni terviklik ärianalüütika arhitektuur, arendada andmeait ja/või efektiivne aruandlus, aga ka koolitada organisatsiooni kasutajaid ärianalüütika vahendite ja oskuste osas. Oleme töötanud mitmete erinevate valdkondade klientidega: telekom, pangandus, energia, jae- ja hulgikaubandus, tootmine, logistika, riigiasutused, jt.

Peamised ärianalüütika teenused:

Andmete visualiseerimine

Töötame välja sinu ettevõtte või organisatsiooni andmetel ja vajadustel põhineva visualiseeritud aruandluslahenduse. Andmete visualiseerimisel ja aruannete muutmisel interaktiivseteks ning ühtlasi nende automatiseerimisel on võimalik märkimisväärselt tõhustada oma igapäevatööd tulemuste jälgimisel, tulevikku suunatud otsuste langetamisel ja ettevõtte tegevuste digitaliseerimisel. Visualiseeritud aruannetes võime näha trende ja seoseid, mida varem ei osanud tuvastadagi.

Loe lähemalt …


Koolitused

Korraldame ärianalüütika valdkonna koolitusi teie oskuste arendamiseks. Pakume Tableau koolitusi nii algajatele kui edasijõudnutele. Koolitusele saad registreeruda koolituse lehelt.

Lisaks pakutud koolitustele saame korraldada koolituse ettevõtte põhiselt ja ka kohandatud sisuga. Lisaks pakume ka visuaalase analüüsi, üldise ärianalüütika põhimõtete, SQL, jmt valdkonna põhiseid koolitusi. Juhul kui koolituskalendrist ei leia vajalikku koolitust, kuid organisatsioonil on spetsiiflisem vajadus, siis palun võta meiega otse ühendust.

Loe lähemalt koolituste kohta …


Andmeaitade arendus

Andmeaitade arendamisel koondame andmed erinevatest infosüsteemidest kokku ühtsesse andmebaasi – andmeaita, mis lihtsustab ja optimeerib märgatavalt analüüsi ja aruandlust. Andmeait osutub sageli vajalikuks, kuna organisatsioonis on kasutusel erinevad infosüsteemid, kuid näiteks otsustamiseks on vajalik koondada ja seostada andmed või hoopis operatsioonide digitaliseerimiseks automatiseerida andmete kogumine ja jälgimine.

Andmeaitade arendusel pakume terviklikku lahendust: esmane vajaduse analüüs, sobiliku arhitektuuri ja tehnoloogia valik, andmeaida disain ja arendus, andmelaaadimiste teostamine ning haldus.

Andmeaitade puhul pakume ka olemasolevate andmeaitade kaasajastamist uuematele ja modernsematele platvormidele. See osutub sageli vajalikuks kui olemasolev platvorm ei paku enam piisvat jõudlust, rohkem ressurssi kulub optimeerimisele kui sisulisele arendusele, skaleerimine on võimatu ja/või liiga kallis või on soov viia paltvorm üle pilvetehnoloogiatele.

Loe lähemalt admeaitade arenduse kohta …


Ärianalüütika teenused ja konsultatsioonid

Omades pikaajalist valdkonna kogemust saame pakkuda ka ärianalüütika konsulatsiooni teenuseid nn “rätsepalahendusena”. Selle raames saame siis keskenduda otseselt sinu konkreetsele väljakutsele. Olgu selleks näiteks kogu ärianalüütika lahenduse arhitektuuri välja töötamine, uue tarkvaralise komponendi valik, testimine ja juurutamine, arendusressursi puudus, mõni tehniline probleem, vmt.

Seega kui mõni varem kirjeldatud teenus ei kata otselt sinu vajadust ning soovid esitada meile huvitava väljakutse, siis võta meiega ühendust.

Soovid lisainfot koolituste või teenuste kohta?

Võta meiega ühendust ja pakume sulle välja sobliku lahenduse

Kirjuta meile!