Andmete visuaalne analüüs ja iseteeninduslik ärianalüüs

Ärianalüüsi kasutamisel on oluline leida sobiv tasakaal analüüsi oskuste ja metoodikate vahel ning valida õige tarkvara, mis vastab nii organisatsiooni kui kasutajate nõuetele.

Hea ärianalüüsi tarkvaraga on lihtne luua visuaalseid, interaktiivseid aruandeid ja juhtimisaruandlust, mida teistega jagada. Lisaks soovitab tarkvara kasutajale ka ise visualiseerimise parimaid praktikaid ning aitab masinõppe algoritmide alusel, kuidas on soovitatav luua seosed allikaks olevas andmebaasis.

Oluline on, et kasutajal on võimalik andmeid iseseisvalt analüüsida ning selle põhjal paremaid juhtimisotsuseid teha. Tableau ärianalüüsi tarkvara sobib kasutamiseks nii väiksemale kui ka suuremale organisatsioonile.

Loe Tableau kohta lähemalt

 

Andmeladude arendus

Ettevõtetes on tavaliselt kasutusel rohkem kui üks infosüsteem ning analüüsiks soovitakse kasutada erinevatest allikatest pärinevaid andmeid, mis koondatakse ühtsesse andmelattu, et luua üks keskne analüüsiplatvorm.

Andmeladu on andmebaas, millesse on laetud andmed müügi, lao, turunduse, tootmise ja ettevõtte teistest olulistest sisesest ja ka välistest süsteemidest. Andmelaos on andmed omavahel loogiliselt kokku struktureeritud, et andmemudelid oleks optimeeritud analüütilistele päringutele. Andmelao andmebaasi tehnoloogia puhul on oluline, et päringud ja andmelaadimised toimuksid kiiresti.

Andmeladude arendamisel laetakse andmed spetsiaalsesse andmebaasi. Sõltuvalt andmemahtude suurusest ja projekti fuktsionaalsetest ja mitte-funktsionaalsetest nõuetest võib andmelao baasina kasutada nii ettevõttes juba kasutusel olevat andmebaasi tarkvara või ka mõnda vabavaralist andmebaasi. Kuid parima tulemuse annavad analüütilised veerupõhised andmebaasid, mis on mõeldud suurte andmemahtude analüüsimiseks. Sellisel juhul tagatud on kiired päringutulemused ja põhjalik analüütiline funktsionaalsus mis on enamasti kriitilised nõuded analüüsplatvormi valikul.

Vertica on analüütiline andmebaas, mis on spetsiaalselt loodud suurandmete analüüsimiseks. Sobib ideaalselt mahukate andmeladude loomiseks, IoT andmete analüüsimiseks ning sisaldab ka põhjalikke masinõppe algoritme.

Loe Vertica kohta lähemalt

 

Andmeintegratsioon

Andmete laadimiseks kasutatakse andmeintegratsiooni vahendeid, mis võimaldavad andmeid ühest baasist või alliksüsteemist teise üle kanda ja käivitada seejärel andmete transformatsioonid või teha seda juba laadimise käigus. Sobiliku vahendi valimisel on väga oluline, millised on lähtesüsteemid, kui suured on andmemahud ja kuidas saab andmeteisendusi teostada.

Andmeid saab laadida sõnumipõhiselt (nt Kafka abil) või reaalajas (nt Attunity abil). Kõige sagedamini kasutatakse aga spetsiaalset ETL keskkonda, kus saab andmelaadimisvoogusid ja äriloogikat seadistada. Wizon on oma projektides eelistanud kõige enam vabavaralist Pentaho andmeintegratsiooni vahendit.

 

Tehnoloogiate valik on tervikliku ärianalüüsilahenduse kompekteerimisel väga lai. Oleme töötanud paljude erinevate tehnoloogiatega ning leiame ka teie organisatsioonile sobiliku lahenduse.

Soovid head nõu?

Tule konsultatsioonile ja arutame võimalused läbi

Võta meiega ühendust!