Andmete visuaalne analüüs ja iseteeninduslik ärianalüüs

Ärianalüüsi kasutamisel on oluline leida sobiv tasakaal analüüsi oskuste ja metoodikate vahel ning valida õige tarkvara, mis vastab nii organisatsiooni kui kasutajate nõuetele.

Hea ärianalüüsi tarkvaraga on lihtne luua visuaalseid, interaktiivseid aruandeid ja juhtimisaruandlust, mida teistega jagada. Lisaks soovitab tarkvara kasutajale ka ise visualiseerimise parimaid praktikaid ning aitab masinõppe algoritmide alusel, kuidas on soovitatav luua seosed allikaks olevas andmebaasis.

Oluline on, et kasutajal on võimalik andmeid iseseisvalt analüüsida ning selle põhjal paremaid juhtimisotsuseid teha. Tableau ärianalüüsi tarkvara sobib kasutamiseks nii väiksemale kui ka suuremale organisatsioonile.

Loe Tableau kohta lähemalt

 

Andmeladude arendus

Ettevõtetes on tavaliselt kasutusel rohkem kui üks infosüsteem ning analüüsiks soovitakse kasutada erinevatest allikatest pärinevaid andmeid, mis koondatakse ühtsesse andmelattu, et luua üks keskne analüüsiplatvorm.

Andmeladu on andmebaas, millesse on laetud andmed müügi, lao, turunduse, tootmise ja ettevõtte teistest olulistest sisesest ja ka välistest süsteemidest. Andmelaos on andmed omavahel loogiliselt kokku struktureeritud, et andmemudelid oleks optimeeritud analüütilistele päringutele. Andmelao andmebaasi tehnoloogia puhul on oluline, et päringud ja andmelaadimised toimuksid kiiresti.

Andmeladude arendamisel laetakse andmed spetsiaalsesse andmebaasi. Sõltuvalt andmemahtude suurusest ja projekti fuktsionaalsetest ja mitte-funktsionaalsetest nõuetest võib andmelao baasina kasutada nii ettevõttes juba kasutusel olevat andmebaasi tarkvara või ka mõnda vabavaralist andmebaasi. Kuid parima tulemuse annavad analüütilised veerupõhised andmebaasid, mis on mõeldud suurte andmemahtude analüüsimiseks. Sellisel juhul tagatud on kiired päringutulemused ja põhjalik analüütiline funktsionaalsus mis on enamasti kriitilised nõuded analüüsiplatvormi valikul.

Lisaks spetsiaalsele analüütilisele andmebaasile on tänapäeval võimalik kasutada väga võimekaid pilvepõhiseid andmebaasiplatvorme, kus on tagatud täpselt vajaliku mahuga ressurs ning saab kasvada samas mahus oma vajadustega. Ei ole vaja alguses investeerida üle ega hiljem muretseda üles või alla skalareerimiste pärast.

Andmeintegratsioon

Andmete laadimiseks kasutatakse andmeintegratsiooni vahendeid, mis võimaldavad andmeid ühest baasist või alliksüsteemist teise üle kanda ja käivitada seejärel andmete transformatsioonid või teha seda juba laadimise käigus. Sobiliku vahendi valimisel on väga oluline, millised on lähtesüsteemid, kui suured on andmemahud ja kuidas saab andmeteisendusi teostada.

Andmeid saab laadida sõnumipõhiselt või reaalajas. Kõige sagedamini kasutatakse aga spetsiaalset ETL keskkonda, kus saab andmelaadimisvoogusid ja äriloogikat seadistada.

 

Tehnoloogiate valik on tervikliku ärianalüüsilahenduse kompekteerimisel väga lai. Oleme töötanud paljude erinevate tehnoloogiatega ning leiame ka teie organisatsioonile sobiliku lahenduse.

Soovid head nõu?

Tule konsultatsioonile ja arutame võimalused läbi

Võta meiega ühendust!