Mis on ärianalüüs?

Ärianalüüs (business intelligence – ingl. keeles) on katustermin, mille alla kuuluvad kõik rakendused, infrastruktuur, meetodid ja oskused, mis toetavad andmeanalüüsil põhinevat otsuste langetamist ja võimaldavad ligipääsu nii infole kui selle analüüsile. Sünonüümina kasutatakse eesti keeles sageli ka mõistet ärianalüütika. Laiemas tähenduses kirjeldab termin ärianalüüs Eestis ka ärinõuete analüüsi, mis aga toetab IT-arendust üldisemalt.

Ärianalüüsi raames teostatakse nii ettevõtte juhtimisaruandlust, KPI-de jälgimist, igapäevast tegevusaruandlust, tootearenduse analüüsi ja selle alla võib ka kuuluda masinõppel põhinevate prognoosmudelite rakendamine. Ärianalüüs sisaldab andmete kogumist, valmisaruannete loomist kui ka iseteenindusliku analüüsi keskkonna loomist, kus kasutajad saavad iseseisvalt andmete põhjal analüüsi teostada.

Miks on ärianalüüsi vaja?

Ärianalüüsi lahendused on suunatud ettevõtete edukamale juhtimisele läbi targemate juhtimisotsuste. Konkurentsitihedas majandusruumis on kasulik langetada just andmetest juhinduvaid otsuseid ning ärianalüüs varustab ettevõtte juhte oma äritegevusega seotud andmetega õigeaegselt.

Selle tulemusena on võimalik:

 • Parandada majandustulemusi ning kasumlikkust;
 • Optimeerida ressursikasutust ja vähendada kulusid;
 • Hallata ettevõtte arengut ja kasvu;

Hea ärianalüüsi lahenduse eelised:

 • Põhjalik ülevaade ettevõtte tulemustest ning sellel põhinevatest prognoosidest
 • Andmed erinevatest infosüsteemidest on kogutud alati ühte kesksesse kohta
 • Ärianalüüsi lahendus on tunduvalt paindlikum ja informatiivsem kui operatiivsüsteemide valmisraportid
 • Andmete manuaalne kogumine ja sidumine on liiga ajamahukas, vearohke ega võimalda keskenduda tulemuspõhisele otsuste langetamisele
 • Ärianalüüsi lahenduses on lihtsam siduda andmeid erinevatest süsteemidest omavahel (nt. käibenumbrid müügisüsteemis ja tulud raamatupidamises)
 • Kasutajad ei pea ärianalüüsi tarkvara kasutamiseks oskama programmeerimiskeeli
 • Tervikpilt andmetest ja nende kogumise viisidest
 • Analüüsitulemite ja aruannete jagamine organisatsiooniüleselt on mugav, lihtne ja turvaline

Tehnoloogia arenedes kasvavad andmemahud ja andmete kogunemise viisid. Muutuvad ka kogumise kohad, kuid peamised väljakutsed on jäänud ettevõtetes siiski enam-vähem samaks.

Tule meie tasuta konsultatsioonile

Võta meiega ühendust personaalse pakkumise saamiseks.

Võta ühendust!